Bản đồĐịa chỉ: Số 86, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Tel: +84 214 377 8888
Fax: +84 214 377 6666
Email: info@laocai.muongthanh.vn
Website: www.grandlaocai.muongthanh.com
TOP
Facebook chat